Hier volgt een uitgebreide informatie over de geschiedenis van Zingend Getuigen.
Op 8 november 1953 werd ds. S.v.Zwoll in Kampen bevestigd in de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk. Deze predikant had een warm hart voor het evangelisatiewerk wat hij dan ook met grote voortvarendheid ter hand nam. Bezoeken afleggen in het plaatselijke woonwagenkamp om daar het Evangelie te brengen was voor hem de juiste weg van het evangeliseren. Juist hierdoor staan we bij de wieg van het huidig gemengd koor “Zingend Getuigen”. Want bij het blijde Evangelie als gesproken woord hoort immers ook de lofzang thuis, de psalmen en gezangen. Om aan die wens te voldoen richtte ds. S.v.Zwoll een koor op wat toen onder de naam van Evangelisatie koor door het leven zou gaan. Dit jonge koor was bij de start een gemengd koor en telde ongeveer 25 leden.
De eerste dirigent vanaf de oprichting was dhr. Vinke die het koor een paar jaar onder zijn hoede had.
Na dhr. Vinke kwam dhr. Klompenmaker als dirigent in dienst van het koor. In deze eerste periode van vijf jaar zijn nog enkele andere dirigenten als gastdirigent werkzaam geweest.

Inmiddels bleek al gauw dat een gemengd koor niet meer haalbaar was om dat diverse mannen afhaakten. Ondanks deze tegenslag bleef het koor toch bestaan maar ging het verder als dameskoor en bleef het actief bij het zingen in het woonwagenkamp en op de hoek van een straat onder een lantaarnpaal om zo mee te werken aan de verspreiding van Gods woord in het kerkelijk Kampen van toen. In 1960, dus vijf jaar na de oprichting, kwam dhr. Bert Kunnen als dirigent naar Kampen. Deze Bert Kunnen was muziekleraar in Zwolle en was als dirigent ook al actief bij het Zwolse Chr. Ger. gemengd koor “de Roepstem”. Hierdoor ontstond in een later tijdperk samenwerking in de vorm van samen op te treden met het Kamper koor. Aan Bert Kunnen heeft het koor veel te danken. De trouw om zijn werk goed uit te voeren mag blijken dat 35 jaar later hij zijn 35 jarig jubileum als dirigent van het Evangelisatie koor mocht beleven.
In november 1966 nam de Chr. Ger. Kerk te Kampen haar nieuwe kerkgebouw in gebruik. Het koor was toen nog steeds een dameskoor maar de inspiratie van het repeteren in dit nieuw kerkgebouw sloeg waarschijnlijk ook over naar de wens van een gemengd koor. En inderdaad in 1968 vond men 5 mannen bereidt om lid te worden van het koor twee bassen en drie tenoren. Sinds die tijd is het een gemengd koor gebleven. Eén van die mannen die toen daar bij aanwezig was is nog steeds lid van dit koor. Repetities vonden toen plaats in de grote zaal van de Chr. Ger. Kerk. Geoefend werd in het zingen bij een harmonium terwijl de dames, wanneer zij niet hoefden te zingen, druk bezig waren met het maken van brei – en haakwerkjes. Met deze extra activiteiten ging veel tijd verloren, dit menigmaal tot grote ergernis van de dirigent dhr. Kunnen, toch bleef hij het koor trouw. Het koor groeide uit tot zo’n 35 á 40 leden. Inmiddels was ds. v. Zwoll uit Kampen vertrokken, na hem kwamen ds. Carlier en ds. de Jonge. Deze ds. J.J. de Jonge zag het met deze evangelisatie vorm niet zo zitten en had daarvoor een andere invulling, de “Diensten Met Belangstellenden”. Dat betekende voor het koor het einde van hun optreden op de hoek van de straat en ging toen meer hun medewerking verlenen aan optredens in de gasthuizen, nu verzorging tehuizen, de Vijverhof, de Amandelboom, Myosotis en het Stadsziekenhuis om zo wat instellingen te noemen. Ook tijdens hun jaarlijkse bustocht werd soms, op verzoek van het restaurant- personeel waar het diner werd genuttigd, wel eens spontaan een lied gezongen.
In 1975 kreeg het evangelisatie koor in dhr. Wim Vredeveld een vaste organist. Meer dan vijf en twintig jaar is hij aan ons koor verbonden geweest. na het vertrek van Wim mochten we Harry Hamer als vaste organist verwelkomen die nog steeds onze vaste begeleider is.
Na de evangelisatie periode kreeg het koor eindelijk een eigen naam, de gekozen naam is de huidige naam: Christelijk Gereformeerd Kerkkoor “Zingend Getuigen” te Kampen.

Het jaar 1995 was voor het koor en dirigent een gedenkwaardig jaar. Immers het koor bestond 40 jaar en dhr. Bert kunnen was 35 jaar als dirigent verbonden met het koor. Deze jubilea werden uitbundig gevierd doormiddel van een eigen eerste CD “Ja ik Geloof” en een jubileumconcert in de eigen Chr. Ger. Kerk. Tijdens dit concert werd door de Zwolse burgemeester dhr. Bert Kunnen koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor het promoten van de muziek. Te kiezen in oorlogstijd om als muziekleraar door het leven te gaan en zijn trouw en inzet, zie dit 35 jarig jubileum, heeft bijgedragen voor het ontvangen van deze onderscheiding.
Dit jubileum was tevens het afscheid van dhr. Kunnen als dirigent, wat betekende dat het bestuur op zoek moest gaan naar vervanging die men vond, op eigen verzoek tijdelijke aanstelling, in dhr. J. Ritsema uit Hasselt. Omdat dit een tijdelijke aanstelling was ging men opzoek naar een vaste dirigent en de keuze viel op dhr. E. v.d. Kamp uit Genemuiden. Onder zijn leiding gaf het koor zijn eerste officieel concert wat plaats vond in 1998 in de grote Kerk van Hasselt. Uit dit repertoire werd de tweede CD “Koorzang vanuit Kampen” geboren die in 1999 ter wereld kwam.
Door het vertrek van Evert v.d. Kamp in 2002 kwam er weer een vacature die ingevuld werd door dhr. Pieter de Jong die als dirigent aan het koor verbonden is tot 1 jan. 2008. Ook met Pieter mochten we een Cd opnemen “Genade alleen”. Vanaf 1 jan. 2008 tot en met 31-12-2018 was Gerwin van der Plaats dirigent aan ons koor verbonden Na een periode van 10 jaar nam Gerwin van der Plaats afscheid van ons omdat hij vond aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. We zijn hem dankbaar voor hetgeen hij voor ons koor muzikaal heeft betekend. Met Gerwin maakten we twee Cd’s te weten “Nooit alleen” en de allernieuwste uitgebracht in eind 2018 “ Kom naar huis”. We mogen ons nu verheugen dat we sinds 1-1-2019 Herman Kamp als nieuwe dirigent mogen begroeten. Hij was geen onbekende voor ons omdat hij Gerwin bij verhindering een aantal keren heeft vervangen. Activiteiten zijn nog steeds het zingen in verzorgingstehuizen in Kampen en omstreken, medewerking verlenen in kerkdiensten, het geven van concerten, kortom overal waar het koor gevraagd wordt om de naam van “Zingend Getuigen” uit te dragen.

Mocht u interesse hebben over o.a. lidmaatschap en of het verzoeken tot het verlenen van medewerking van dit koor, kunt u contact op nemen met de secretaresse Tiny Tromp, tel. +31 6 40 97 37 03, mailadres berendentinytromp@live.nl

Scroll naar boven