Wij zijn een gemengd koor die iedere dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur haar repetities houdt in de Chr. Ger. Kerk te Kampen.
Voor vragen over het koor kunt u contact opnemen met een van de adressen op de pagina “contact”.

Wie zijn wij!
Het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor “Zingend Getuigen” is een gemengd koor met plusminus 65 leden. dat jaarlijks uitvoeringen geeft bij diverse concerten, kerkdiensten, verzorging- en bejaarden tehuizen, aangepaste kerkdiensten e.d. Leden van ons koor zijn niet alleen leden van de Chr. Ger. Kerk maar komen ook uit diverse andere kerken. De repetities vinden plaats in de Chr. Ger. Kerk Buiten Nieuwstraat 67 te Kampen in de kerkzaal op iedere dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.

We hebben als koor vijf cd’s mogen maken, de laatste is eind 2018 opgenomen en die is inmiddels uitgebracht.

Mocht u interesse hebben over o.a lidmaatschap en of het verzoeken tot het verlenen van medewerking van dit koor,
kunt u contact op nemen met de koormeester 038-3314664. We hebben als koor inmiddels vijf cd’s mogen maken waarvan u hier de hoezen ziet.

Scroll naar boven