Wij zijn een gemengd koor die iedere dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur haar repetities houdt in de Chr. Ger. Kerk te Kampen.
Voor vragen over het koor kunt u contact opnemen met een van de adressen op de pagina “contact”.